Veiligheid & certificering

Nieuwesteeg Rail Service hecht veel waarde aan veiligheid en kwaliteit en daarom zijn we op meerdere gebieden gecertificeerd. Naast de onderstaande certificeringen heeft de veiligheid en welzijn van onze medewerkers een hoge prioriteit binnen ons bedrijf waarbij medewerkers uitgedaagd worden hier zelf bewust van te zijn en actief mee bezig te zijn.

ISO 9001

Nieuwesteeg Rail Service is ISO 9001 gecertificeerd en dit betekent dat we voldoen aan internationaal erkende normen voor kwaliteitsmanagement, wat resulteert in consistente product- of dienstprestaties en een toewijding aan continue verbetering om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Deze certificering bevestigt dat Nieuwesteeg Rail Service systematisch processen beheert om de klanttevredenheid te vergroten en een hoog niveau van kwaliteit te handhaven.

VCA*

Nieuwesteeg Rail Service is VCA* gecertificeerd waarmee het handelt volgens de voorgeschreven normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en werkt volgens de voorgeschreven Arbowet en -regelgeving. Het VCA certificaat is bedoeld voor aannemers en onderaannemers.

ISO 3834-2

Nieuwesteeg Rail Service is ISO 3834-2* gecertificeerd wat betekent dat we voldoen aan internationale normen voor lasmanagement, waarbij de lasprocessen worden beheerd en gecontroleerd om hoogwaardige lasresultaten te waarborgen. Deze certificering bevestigt de deskundigheid van het bedrijf in lastechnieken en waarborgt de kwaliteit en integriteit van gelaste producten of constructies.

NEN 4400-1

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen,  zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting.

Verder het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Op de website van de SNA(Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Uiteraard voldoet Nieuwesteeg Rail Service B.V. aan deze norm. Wij laten ons 2 maal per jaar auditeren door een gecertificeerde instelling.

Erkend leerbedrijf

Nieuwesteeg Rail Service is een erkend leerbedrijf. We geven MBO studenten de kans zich verder te ontwikkelen in de techniek en verzorgen hierbij de juiste begeleiding.