Certificaten

VCU

Een VCU-certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in risicovolle omgeving.  Voorbeelden hiervan zijn: werkzaamheden in fabrieken, aan installaties, werkplaatsen en op projectlocaties. VCU legt tegenwoordig meer de nadruk op de veiligheid van de uitzendkracht.

Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU-certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving. Ze worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VCU-checklist. VCU-certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

NEN 4400-1

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting.  Verder het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Uiteraard voldoet Nieuwesteeg Rail Service B.V. aan deze norm. Wij laten ons 2 maal per jaar screenen door een gecertificeerde instelling.

Wij zijn een VCU en NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf. Tevens beschikken wij over een G-rekening.